Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego