Strona główna   |   Kontakt   |   Mapa strony      
Wpisz nazwę miejscowości:KANTOR POLSKI S.A. - KRAJOWA INSTYTUCJA PŁATNICZA

Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 maja 2014 roku Kantor Polski S.A. otrzymała zgodę na świadczenie usług płatniczych w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 199 poz. 1175). Kantor Polski S.A. jest podmiotem objętym nadzorem KNF,wpisanym do rejestru Usług Płatniczych pod nr IP23/2014.

Status Krajowej Instytucji Płatniczej jest gwarantem wdrożenia najwyższych standardów bezpieczeństwa, mechanizmów kontrolnych oraz stabilnej sytuacji finansowej spółki.

Decyzja KNF
Nowy etap rozwoju: e-KantorPolski.pl - platforma wymiany walut

Szanowni Państwo
Zarówno rozwój nowych technologii jak i oczekiwania naszych klientów wymuszają wprowadzanie nowych usług i rozwiązań. Takim pomysłem jest uruchamiana z początkiem marca 2012 roku internetowa platforma wymiany walut e-kantorpolski.pl. Platforma wyróżniająca się na rynku usług wymiany walut przede wszystkim tym, że jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych współpracą kantorów z całego kraju. Tym samym otwieramy nowatorskie rozwiązanie umożliwiające klientowi możliwość wyboru najlepszej oferty spośród oferowanych w danym momencie. Poza obsługą klienta końcowego, powstała platforma umożliwi także szybkie dokonywanie transakcji pomiędzy współpracującymi w sieci KANTOR POLSKI SA podmiotami . Umożliwia także dotarcia do nowej grupy klientów, dla której z różnych przyczyn dotarcie do kantoru było niemożliwe. Nowi klienci będą mieli nie tylko okazję dostępu do usług kantoru w swoim domu, ale także będą mogli wybrać najkorzystniejszą ofertę! Platforma pozwali klientowi na skorzystanie z najbardziej atrakcyjnej oferty wymiany walut prezentowanej przez kantory z różnych stron Polski. Klient, bez żadnych dodatkowych opłat, dokonuje transakcji z konkretnym, wybranym przez siebie kantorem oferującym na platformie swoje kursy kupna lub sprzedaży danej waluty. Spółka kantor Polski jedynie udostępnia platformę do składania ofert, nadzoruje przepływ środków oraz gwarantuje najwyższy stopień bezpieczeństwa zawieranych transakcji. Mimo że na rynku funkcjonują internetowe kantory wymiany walut - różniące się skalą oferowanych usług, zasadami dokonywania transakcji jak też rozwiązaniami technologicznymi - to jednak nasza propozycja jest zupełnie nowatorskim rozwiązaniem, które mamy nadzieje znajdzie uznanie zarówno u klienta końcowego jak i wśród właścicieli kantorów.

e-KantorPolski.pl - klient jest najważniejszy
W przeciwieństwie do innych internetowych serwisów wymiany walut, klient platformy e-kantorpolski.pl otrzymuje na swoje zlecenie kilka ofert kupna lub sprzedaży walut różniących się od siebie ceną. To klient sam wybiera, która oferta mu najbardziej odpowiada. Nie musi negocjować, nie stoi przed dylematem, że w innym miejscu otrzyma lepsze warunki. Nasz klient może na spokojnie wybrać ofertę: najkorzystniejszą finansowo, może wybrać ofertę ze względu na bank, w którym posiada rachunek (zdecydowanie przyśpieszy to realizację transakcji) - może też wybrać ofertę kantoru najbliższego jego miejsca zamieszkania, gdyż może odebrać środki osobiście w kantorze. Staraliśmy się, aby nasza nowa propozycja, tak jak pozostałe, była prosta w obsłudze i umożliwiała jak najszybsze i co ważne BEZPIECZNE zawieranie transakcji. Cały czas stawiamy sobie za cel podnoszenie jakości usług, sprawność i bezpieczeństwo operacji. Systematycznie usprawniamy nasze systemy informatyczne - zarówno nowo tworzone rozwiązanie e-ekantorpolski.pl jak i systemy obsługujące przyjmowania opłat oraz realizacji przekazów Western Union. Mamy nadzieję, że wprowadzane zmiany uzyskają państwa akceptację i przyczynią się do większej satysfakcji płynącej ze współpracy.


Witamy na stronie ogólnopolskiej sieci usług finansowych Kantor Polski SA. Działalność Kantor Polski SA ma na celu utworzenie i rozwój ogólnopolskiej sieci usług finansowych pod wspólną marką KANTOR POLSKI S.A. działającej w oparciu i na rzecz właścicieli licencjonowanych kantorów wymiany walut.

Spółka oferuje szereg produktów finansowych, będących naturalnym uzupełnieniem oferty wymiany walut w kantorach oraz stanowią dodatkowe 1ródło przychodów dla przedsiębiorców rynku walutowego.

Produkty finansowe oferowane przez Kantor Polski SA są wynikiem współpracy z największymi bankami i instytucjami finansowymi działającymi na krajowym rynku jak Bank Pekao S.A., Western Union Financial Services GmbH, Grupa BRE Bank.
STRONA GŁÓWNA   |   O NAS   |    OFERTA   |   WSPÓŁPRACA   |    PLACÓWKI   |   POLITYKA PRYWATNOŒCI   |   KONTAKT

Copyright 2004-2009 Kantor Polski S.A.
Kantor Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 20 lok. 405, 80-175 Gdańsk,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000209066;
NIP: 583-28-59-681 REGON: 015710158; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 950 000 zł.
Nr wpisu w rejestrze dostawców usług płatniczych: IP23/2014