KANTOR POLSKI S.A. Partner godny Twojego zaufania

Powołana w 2004 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Właścicieli Kantorów i Lombardów Kantor Polski Spółka Akcyjna ma na celu utworzenie i rozwój ogólnopolskiej sieci usług finansowych działającej w oparciu i na rzecz właścicieli licencjonowanych kantorów wymiany walut.

Spółka oferuje atrakcyjne produkty finansowe takie jak międzynarodowe i krajowe przekazy pieniężne oraz usługi płatnicze, które mają stanowić naturalne uzupełnienie oferty wymiany walut w kantorach oraz stanowić dodatkowe źródło przychodów dla przedsiębiorców rynku walutowego. Zorganizowanie rozproszonego dotychczas rynku obrotu walut i utworzenie ogólnopolskiej sieci usług finansowych pod wspólną marką KANTOR POLSKI S.A. jest niewątpliwie ciekawą szansą rynkową. Jesteśmy przekonani, że nasza sieć może zdobyć przewagę konkurencyjną nad budowanymi przez banki i różnego typu instytucje finansowe sieciami sprzedaży stacjonarnej.

Produkty finansowe, specjalnie dedykowane dla tworzonej przez Spółkę sieci sprzedaży, są wynikiem współpracy z największymi bankami i instytucjami finansowymi działającymi na krajowym rynku jak: Western Union Payment Services Ireland Limited, BRE Bank.

Strategia marketingowa spółki jest ukierunkowana na obsługę dotychczasowych klientów kantorów oraz poszerzenie ich o nowe grupy docelowe. W związku z tym będziemy starali się aby produkty finansowe były dopasowane do potencjalnych oczekiwań klientów. Liczymy na zachowanie bezpośredniego kontaktu personelu kantorów z klientami oraz wysoką jakość obsługi. Zamierzamy maksymalnie wykorzystać atrakcyjną lokalizację kantorów oraz wypracowaną przez nie pozycję rynkową i zaufanie klientów.

Skuteczne wejście na rynek z gamą produktów finansowych oraz dysponowanie odpowiednią infrastrukturą zarządzającą i informatyczną ma na celu, w dalszej perspektywie, wzrost wartości Spółki i jej sieci sprzedaży. Te atuty zamierzamy wykorzystać w przyszłych planach rozwojowych.

Zarząd

Członkowie zarząduMonika Łada
Wykształcenie wyższe - absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1994 - 2003 specjalista w zakresie rachunkowości i administracji kredytów gdańskiego oddziału Banku Ochrony Środowiska S.A. Monika Łada została powołana do Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 18 sierpnia 2005 roku.

Joanna Wiśniowska
Wykształcenie wyższe - absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W latach 2003- 2005 główna księgowa w jednej ze spółek grupy kapitałowej „Tonagro”. Joanna Wiśniowska została powołana do Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 1 kwietnia 2008 roku.

przewodniczący rady nadzorczej


Zbigniew Franczak
Wykształcenie wyższe - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Praktyka w Sądach Warszawskich zakończona zdanym egzaminem sędziowskim. Od 1989 r. właściciel kantoru wymiany walut. Współzałożyciel Stowarzyszenia Właścicieli Kantorów i Lombardów. Inicjator powołania Spółki Akcyjnej "Kantor Polski".

członkowie rady nadzorczej


Bogusz Olszewski
Wykształcenie wyższe- absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej. Zawód wykonywany: doradca podatkowy. Od dnia 1 października 1990 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego, gospodarczego oraz usług rachunkowych podmiotów gospodarczych ze sfery usług finansowych (głównie kantorów wymiany walut). Posiada certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w zakresie znajomości przepisów ustawy z dnia 16.11.2000 o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych, wcześniej doradca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Szczecina.

Edward Parzych
Wykształcenie wyższe - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1989 roku właściciel kantorów SILVANT w Elblągu i Malborku. Ponadto prowadzi działalność w zakresie obrotu i wynajmu nieruchomości, posiada antykwariat skupujący i sprzedający antyki oraz gospodarstwo rolne z hodowlą koni sportowych i ptaków ozdobnych. Edward Parzych został powołany do Rady Nadzorczej decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2005 roku.

zasady ładu korporacyjnego


Oświadczenie w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego
1.
Kantor Polski S.A. oświadcza o stosowaniu przyjętych w dniu 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego (dalej Zasad) z wyłączeniem wskazanym w pkt 2. Spółka stosuje Zasady z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, regulacji wewnętrznych oraz wiążących umów.

2.
Kantor Polski S.A. informuje o odstąpieniu od stosowania Zasad określonych w § 6, § 11, § 12, § 17 ust.4, § 23 ust.5, § 48, § 49, Rozdziale 5 - z uwagi na nieproporcjonalność w świetle skali, charakteru działalności oraz specyfiki Kantor Polski S.A. oraz Rozdziale 9 - z uwagi na brak zastosowania do przedmiotu działalności Spółki. Treść dokumentu - Zasady Ładu Korporacyjnego dostępna na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego.

Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego

struktura organizacyjnaPolityka Bezpieczeństwa


W grudniu 2004 roku zarząd firmy przyjął Politykę Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych. Polityka Bezpieczeństwa została opracowana przy współpracy z krakowską firmą posiadającą bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa. Polityka Bezpieczeństwa wytycza ogólne cele bezpieczeństwa Spółki, precyzuje zasady ochrony zasobów firmy i zapewnienia ciągłość prowadzonego biznesu, wyznacza ogólne kierunki rozwoju systemów informatycznych oraz potwierdza zapewnienie wsparcia kierownictwa Spółki dla bezpieczeństwa informacji.