przekazy pieniężne


Usługa krajowych i międzynarodowych przekazów pieniężnych Western Union, realizowana w placówkach sieci Kantor Polski S.A. umożliwia bezpieczne, łatwe oraz najszybsze (w ciągu 15 minut od momentu nadania) przesłanie pieniędzy w dowolne miejsce na świecie bez skomplikowanych procedur i konieczności posiadania rachunku bankowego. W ramach usługi Western Union możliwe jest przesłanie środków pieniężnych zarówno do dowolnej agencji na terenie kraju jak również pomiędzy każdą z agencji zlokalizowanych w ponad 200 krajach i terytoriach na świecie.


W ramach usługi przekazu Western Union klienci sieci Kantor Polski mogą dokonać następujących operacji:

 • odbioru przekazu nadanego w Polsce lub zagranicą
 • nadania przekazu w celu wypłaty w dowolnej agencji na świecie
 • nadania przekazu w celu wypłaty w dowolnej agencji na terenie kraju
 • nadania przekazu na wskazane konto bankowe

Placówki sieci Kantor Polski wyposażone są w nowoczesny system do autoryzacji przekazów. Realizacja przekazu odbywa w trybie on-line, co umożliwia bardzo szybką obsługę. Większość placówek pracuje w godzinach dogodnych dla klientów, także w soboty i niedziele.W celu odbioru przekazu klienci zobowiązani są do okazania ważnego dokumentu tożsamości oraz podania następujących danych dotyczących przekazu:

 • MTCN (numer kontrolny przekazu)
 • Oczekiwana kwota
 • Imię i nazwisko nadawcy
 • Kraj nadawcy

Odbiór przekazu następuje w PLN, w wybranych placówkach dostępna jest wypłata w EUR lub USD.


W celu nadania przekazu wystarczy zgłosić się do jednej z placówek sieci Kantor Polski, okazać akceptowany, ważny dokument tożsamości i złożyć dyspozycję nadania poprzez wskazanie, kraju odbioru, danych odbiorcy, kwoty przekazu. Jako dowód nadania przekazu klient otrzymuje potwierdzenie ze wskazaniem MTCN (numer kontrolny przekazu), który należy przekazać wyłącznie wskazanemu w przekazie odbiorcy. Przekaz może być nadany w formie wypłaty gotówkowej w kraju odbioru bądź na wskazane konto bankowe.


Western Union dokłada wszelkich starań, aby nadany przekaz dotarł do wskazanego odbiorcy oraz aby dane transakcji nie zostały ujawnione osobom trzecim. Jednak najważniejszym elementem zapewniającym bezpieczeństwo środków pieniężnych jest przestrzeganie zasad realizacji przekazu wskazanych w Regulaminie usługi przekazu pieniężnego Western Union!

 • Przekaz powinien zostać nadać wyłącznie osobom znanym osobiście lub których tożsamość można sprawdzić
 • Należy chronić dane przekazu pieniężnego - nigdy nie udostępniać ich osobom postronnym
 • Unikanie nadania przekazu osobom składającym niewiarygodnie atrakcyjne oferty, gdyż są one najprawdopodobniej próbą oszustwa
 • W niektórych krajach podanie Numeru Kontrolnego Przekazu Pieniężnego (MTCN) nie jest konieczne do wypłaty przekazu, stąd nie ujawnienie do odbiorcy nie uniemożliwi mu odebrania gotówki
 • Stosowanie przekazu na hasło nie jest bezpiecznym sposobem płatności za zakupione towary lub usługi. Przekaz na Hasło nie stanowi dodatkowego zabezpieczenia i nie może zostać użyty w celu określenia terminu lub opóźnienia wypłaty i jest zabroniony w niektórych krajach

Informacje dotyczące transakcji są poufne i nie wolno ich przekazywać osobom innym niż wskazany odbiorca przekazu. W żadnym przypadku Western Union ani żaden z jego Agentów nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu ujawnienia przez nadawcę danych przekazu osobom innym niż wskazany odbiorca przekazu.

Western Union nie gwarantuje dostawy ani przydatności jakiegokolwiek towaru ani usługi opłaconych za pomocą przekazu pieniężnego Western Union. Ostrzegamy nadawcę przed wysyłaniem pieniędzy nieznanym osobom. W żadnym przypadku Western Union ani żaden z jego Agentów nie będzie odpowiedzialny za szkody spowodowane opóźnieniem, brakiem zapłaty lub zbyt niską kwotą zapłaty przekazu pieniężnego lub niedostarczeniem jakiejkolwiek dodatkowej wiadomości, spowodowanym zaniedbaniem ich pracowników lub agentów lub inną przyczyną, a których wysokość przekracza równowartość 500 Eur (oprócz zwrotu kwoty głównej przekazu pieniężnego oraz opłaty za przekaz).

W żadnym przypadku Western Union ani żaden z jego Agentów nie będzie odpowiedzialny za żadne szkody pośrednie, uboczne ani wtórne. Powyższe zrzeczenie się odpowiedzialności nie ogranicza odpowiedzialności Western Union za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem lub winą umyślną ze strony Western Union w krajach, w których takie ograniczenie odpowiedzialności jest nieważne oraz nie narusza praw osób, które korzystają z usług Western Union jako konsumenci, jeżeli prawa te wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


 • Szybkość - przekaz dostępny jest do wypłaty w ciągu 15 minut od momentu jego nadania - w przypadku wypłaty gotówkowej bądź w ciągu 1-3 dni roboczych - przekaz na konto bankowe
 • Dostępność - przekaz możne zostać nadany lub odebrany w dowolnej, najbliższej placówce Western Union, spośród ponad 515 000 placówek zlokalizowanych w ponad 200 krajach
 • Prostota - zarówno nadanie jak i odbiór przekazu są możliwe dzięki kilku prostym czynnościom, należy zgłosić się do placówki , okazać ważny dokument tożsamości i zlecić realizację przekazu - bez wypełniania formularzy.
 • Pomoc - w sytuacjach niestandardowych pracownik placówki udzieli wsparcia, które umożliwi realizację przekazu (nadanie, odbiór). Na wniosek klienta (nadawcy) przekaz może zostać przekierowany do innego kraju, może zostać dokonana korekta danych odbiorcy.
 • Odstąpienie od umowy - w sytuacji kiedy przekaz nie został wypłacony przez odbiorcę nadawca może w dowolnym momencie złożyć w placówce realizującej nadanie przekazu wniosek o anulację przekazu.

 • Zniżki za przekazy
 • Darmowe powiadomienia SMS
 • Krótszy czas obsługi
 • Dostęp online 24/7
 • Oferty specjalne
 • Program Western Union Gold pozwala nadać przekaz jeszcze szybciej i wygodniej dzięki rejestracji danych w systemie, które zostaną wyświetlane automatycznie podczas kolejnych transakcji
 • Po dołączeniu do programu Western Union Gold, za każdy nadany przekaz pieniężny klient otrzymuje punkty, które może wymienić na zniżki opłaty za przekaz przy kolejnych transakcjach
 • Uczestnicy programu Gold otrzymają darmowy SMS , gdy przekaz dotrze do odbiorcy
 • Dzięki serwisowi www klient ma dostęp do swoich punktów Gold 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu

Wymiana walutowa i przelewy międzynarodowe dla firm


Western Union Business Solutions jest partnerem polskich firm w zakresie bezgotówkowych międzynarodowych transakcji płatniczych i wymiany walut. Jest częścią firmy Western Union i świadczy usługi w Polsce za pośrednictwem Western Union International Bank GmbH, sp. z o.o. Oddział w Polsce, który umożliwia przedsiębiorstwom różnej wielkości wysyłanie i odbieranie płatności walutowych.


Usługi oferowane przez Western Union Business Solutions dla klientów sieci Kantor Polski:

 • platforma transakcyjna online do wymiany walut i wykonywania przelewów zagranicznych
 • wymiana środków w jednej walucie po atrakcyjnym kursie na jedną ze 130 walut w ofercie
 • transfer środków na wskazane przez klienta konto w jednym z 200 krajów i terytoriów na świecie
 • obsługa rozliczeń z kontrahentami firmy klienta: płatności wychodzące dla zagranicznych dostawców
 • obsługa płatności przychodzących i wymiana środków na PLN

Dzięki specjalistycznej wiedzy w zakresie transakcji zagranicznych, dostępowi do ponad 130 walut oraz globalnej sieci finansowej obejmującej ponad 200 krajów i terytoriów, Western Union Business Solutions pomaga firmom prowadzić działalność międzynarodową i wielowalutową w wygodny sposób.Firmy zainteresowane usługami Western Union Business Solutions zapraszamy do kontaktu (z usług mogą korzystać firmy zarejestrowane w Polsce).

 • Wypełnienie i podpisanie kompletu dokumentów
 • Rejestracja bez opłat, brak kosztów stałych, i konieczności zakładania dodatkowych kont walutowych
 • Ustalenie indywidualnych warunków współpracy i przedstawienie dedykowanego Managera Klienta
 • Wprowadzenie do platformy transakcyjnej WU EDGE

Western Union Business Solutions upraszcza zarządzanie walutami i płatnościami międzynarodowymi biur podróży.

Podróże i turystyka to branża o kompleksowych potrzebach, obejmujących cały świat. Dla firm płacących dostawcom i partnerom za granicą, nieefektywne zarządzanie płatnościami międzynarodowymi może stanowić poważną przeszkodę dla rozwoju biznesu.

Western Union Business Solutions oferuje biurom podróży:

 • Rozliczanie się z zagranicznymi kontrahentami w jednej z 130 walut
 • Możliwość płacenia faktur w walutach lokalnych kontrahentów, również tych egzotycznych: INR, THB, CNH, VND
 • Zarządzanie fakturami i monitorowanie płatności na platformie online dostępnej 24/7
 • Możliwość składania Zleceń z limitem i wykonywania transakcji po najkorzystniejszym kursie

Z Platformą WU® EDGE, dostępną dla wszystkich klientów Western Union Business Solutions, transakcje międzynarodowe stają się proste.

Podstawowe korzyści dostępne tylko dla użytkowników platformy:

 • wykonywanie międzynarodowych przelewów za 0 zł* dostarczanych natychmiast w 51 walutach do partnerów zarejestrowanych w sieci EDGE
 • komunikowanie się z partnerami biznesowymi oraz dostęp do danych kontaktowych potencjalnych kontrahentów
 • wprowadzanie, monitorowanie, opłacanie faktur szybko i bezpiecznie w ramach jednej platformy
 • możliwość monitorowania postępów zapytań technicznych i transakcyjnych oraz przesyłanie ważnych dokumentów poprzez platformę

płatności za rachunki


Płatności za rachunki to bardzo popularna obecnie na rynku usługa. Dostępna jest w wielu punktach i realizowana przez różne podmioty. Produkt oferowany przez Kantor Polski S.A. wyróżnia się na rynku pewnością i bezpieczeństwem realizacji płatności. Od chwili uruchomienia usługi w naszej sieci w 2004 r. biuro operacyjne Kantor Polski nie zanotowało żadnej reklamacji zawinionej z winy sieci KPSA.


Zaletami realizowanych przez nas płatności są:

 • konkurencyjna cena wobec innych firm z branży (już od 99 groszy za rachunek)
 • możliwość realizacji każdego typu przekazu (nie ograniczamy się tylko do rachunków z kodem kreskowym)
 • realizacja przekazów do ZUS i Urzędów Skarbowych

Korzystanie z tej usługi w naszej sieci jest bezpieczne, gdyż:

 • Kantor Polski S.A. jest podmiotem objętym wpisem do rejestru Usług Płatniczych (IP23/2014), pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego
 • realizacja zleconych płatności spełnia wymogi określone w Ustawie o usługach płatniczych
 • współpracujemy z partnerem bankowym
 • korzystamy z bezpiecznego systemu informatycznego, zaprojektowanego specjalnie na zlecenie spółki Kantor Polski S.A.
 • istnieje możliwość uzyskania bankowego potwierdzenia realizacji przekazu w formie wydruku lub wiadomości sms
 • kantory pracujące w sieci Kantor Polski istnieją na rynku od wielu lat i cieszą się zaufaniem swoich klientów

Akceptacja kart płatniczych


Wychodząc naprzeciw wymaganiom Państwa klientów proponujemy terminal kart płatniczych, który obsługuje nie tylko polskie, ale też międzynarodowe karty płatnicze, w tym karty debetowe oraz kredytowe, między innymi karty Visa, Mastercard, Maestro, V PAY, JCB, UPI i inne.

Terminal kart płatniczych jest gwarancją najwyższej jakości, ale również dostarczania optymalnego komfortu realizowania transakcji dokonywanych przez wszystkich Państwa klientów. Dla podmiotów sektora wymiany walut jest to okazja do zwiększenia konkurencyjności oraz finalnych zysków poprzez wzrost realizowanych transakcji.

Przystąp do programu Polska Bezgotówkowa

Prowizja 0%
Abonament 0 zł
przez 12 miesięcy

Korzyści akceptacji kart płatniczych w placówce

 • Większa ilość transakcji dzięki nowej grupie klientów, preferujących płatności bezgotówkowe
 • Bezpieczeństwo dzięki zmniejszeniu obrotu gotówkowego
 • Oszczędność czasu i pieniędzy związanych z obrotem gotówkowym - środki z transakcji trafiają wprost na konto. Wszystkie kwoty transakcji zostaną zaksięgowane na koncie następnego dnia roboczego
 • Korzyści dotyczące wizerunku placówki - Klienci odbierają placówkę jako przyjazną i nowoczesną, więc częściej i chętniej korzystają z jej usług

Doładowania telefonów


Usługa doładowania telefonów komórkowych na kartę oferowana w sieci Kantor Polski pozwala na dokonywanie elektronicznego uzupełniania kont telefonów działających w systemie pre-paid (Orange, Plus, T-Mobile, Play, Heyah i inne).


Doładowanie realizowane jest błyskawicznie i może odbyć się w formie:

 • elektronicznej - po podaniu numeru telefonu i kwoty doładowania klient otrzymuje potwierdzenie doładowania smsem
 • wydrukowanego kodu - klient otrzymuje wydrukowany telekod, który może wprowadzić do dowolnego telefonu danego operatora.

platforma e-kantorpolski.pl


Kantor Polski SA - ogólnopolska sieć usług finansowych od 2012 roku jest właścicielem internetowej platformy wymiany walut e-kantorpolski.pl. Nowatorskiej platformy wyróżniającej się na rynku usług wymiany walut przede wszystkim tym, że jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych współpracą kantorów z całego kraju. Chcielibyśmy pokrótce przedstawić Państwu korzyści jakie daje zarówno współpraca z Kantorem Polskim SA jak i możliwość dostępu do internetowej platformy wymiany walut.

 • dotarcie do nowej grupy klientów - umożliwiamy Państwu- właścicielom kantorów dotarcie do nowej grupy klientów, dla której z różnych przyczyn skorzystanie z usług placówki kantoru jest niemożliwe bądź czasochłonne.
 • możliwość wymiany środków pomiędzy kantorami w kraju - poza obsługą klienta detalicznego platforma umożliwia współpracę pomiędzy kantorami w kraju
 • poszerzenia zakresu działania - kantor otrzymuje możliwość uatrakcyjnienia swojej oferty, zaistnienie w przestrzeni internetowej i zwiększenie konkurencyjności
 • gwarantowane bezpieczeństwo transakcji - Kantor Polski SA jako właściciel serwisu, udostępnia platformę do składania ofert, nadzoruje przepływ środków, oferuje pomoc zarówno dla kantorów (szkolenie) jak i klientów korzystajścych z serwisu.

Wszyscy zainteresowani współpracą mogą skorzystać z darmowego okresu próbnego przez jeden miesiąc. Jest to wystaczajacy okres na zapoznanie się z produktem, ocenę efektywności oraz zdobycie doświadczenia w zakresie internetowej wymiany walut.

Nawiązując współpracę kantor nadal pozostaje autonomicznym podmiotem gospodarczym. Umowa, w oparciu o którą współpracujemy w żaden sposób nie ogranicza prowadzonej przez Państwa dotychczas działalności.


Zapraszamy do KONTAKTU!

Szkolenia


W dniu 13 lipca 2018 roku weszły w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które nakładają na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wymiany walut obowiązek przyjęcia i wdrożenia środków mających zapobiegać praniu pieniędzy. W związku z tym zapraszamy na szkolenia prowadzone przez Kantor Polski S.A.

W trakcie szkolenia otrzymają Państwo komplet materiałów zawierających procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Program szkolenia:
 • System przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • Dostosowanie instytucji obowiązanej do nowych przepisów
 • Rozpoznawanie podejrzanych transakcji oraz beneficjentów rzeczywistych transakcji
 • Sposób oraz zakres informacji jakie należy przekazywać Generalnemu Inspektorowi
 • Analiza ryzyka
 • Rola właścicieli i kadry zarządzającej w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • Wewnętrzny system zgłaszania transakcji podejrzanych

Miejsce szkolenia :

Zainteresowane podmioty prosimy o przesłanie informacji ze wskazaniem liczby uczestniczących osób na adres : szkolenia@kpsa.pl

Pytania prosimy kierować na adres mlada@kpsa.pl bądź telefonicznie pod numer (58) 726 79 78


szczegóły dotyczące terminu szkolenia w poszczególnych miastach zostaną ustalone po otrzymaniu zgłoszeń