Skontaktuj się z nami


ul. Jabłoniowa 20 lok. 405
80-175 Gdańsk
58 719-63-04
info@kpsa.pl

napisz do nas


Jeżeli masz jakieś szczegółowe pytania odnośnie naszych usług zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi pracownikami. Możesz to zrobić za pośrednictwem naszej strony. Napisz poniżej adres e-mail na który chcesz otrzymać odpowiedź i w oknie poniżej wpisz treść pytania a następnie wciśnij przycisk WYŚLIJ.
Wpisz poprawny adres email.
Wpisz wiadomość.

Kantor Polski Spółka Akcyjna


ul. Jabłoniowa 20 lok. 405
80-175 Gdańsk
NIP: 583-28-59-681
REGON: 015710158

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000209066;
kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 950 000 zł.
Nr wpisu w rejestrze dostawców usług płatniczych: IP23/2014